פרזול

 
 

 

ברגים ודיבלים רגילים, ברגים ועוגנים ג'מבו, שאקלים וצירים.

 

 

זויות למדפים ולארונות, מוטות מזגן, בריחים וריתוקים למנעולים.

 

 

 

יתרון בשירות, יתרון במחיר !

 

 

קישור לאתר אסטרון